Διαλέξεις

Σύμφωνα με τον Πατάντζαλι, εξαιτίας των διακυμάνσεων του νου, το πνεύμα (purusha) 

OM_LOGO

Συνεπώς, ο Πατάντζαλι ορίζει τη γιόγκα ως ένα σύστημα που στοχεύει στην παύση της κινητικότητας και των τροποποιήσεων του νου,

Φιλοσοφία

Σύμφωνα με τον Πατάντζαλι, εξαιτίας των διακυμάνσεων του νου, το πνεύμα (purusha) 

OM_LOGO

Συνεπώς, ο Πατάντζαλι ορίζει τη γιόγκα ως ένα σύστημα που στοχεύει στην παύση της κινητικότητας και των τροποποιήσεων του νου,

Σανσκριτικά

Σύμφωνα με τον Πατάντζαλι, εξαιτίας των διακυμάνσεων του νου, το πνεύμα (purusha) 

OM_LOGO

Συνεπώς, ο Πατάντζαλι ορίζει τη γιόγκα ως ένα σύστημα που στοχεύει στην παύση της κινητικότητας και των τροποποιήσεων του νου,

πολιτικος μορφωτικος συλλογος σακτι

info@shakti.gr

210 75 69 376

Design: www.xyzdesign.gr, Implementation: Μιχάλης Σταυρουλάκης, @ Copyright 2021, All rights reserved